WIZYTA DOMOWA

Wizyta domowa

Przed wizytą:

 • proszę przygotować PESEL dziecka i rodzica, książeczkę zdrowia oraz ewentualną dokumentację medyczną do wglądu (lista leków przyjmowanych przewlekle, lista leków, na które dziecko jest uczulone, wypisy ze szpitala, jeśli dziecko było hospitalizowane oraz ostatnie badania laboratoryjne, jeżeli takowe były wykonywane)
 • warto zrobić listę pytań, które chcecie zadać podczas wizyty lub spisać fakty, które niepokoją Państwa w zachowaniu dziecka
 • przed wizytą proszę o informację jeśli pacjent lub domownicy objęci są kwarantanną lub izolacją związaną z COVID-19

Przebieg wizyty:

 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicem, zapoznanie się z dostępną dokumentacją medyczną
 • badanie fizykalne dziecka, w tym szczegółową ocenę stanu zdrowia, pomiar temp. ciała (termometr douszny), pomiar saturacji (pulsoksymetrem pediatrycznym), badanie otoskopowe uszu, itp.
 • w cenę wizyty wliczone jest wykonanie badania ogólnego moczu (test paskowy, należy przygotować próbkę moczu w pojemniczku) LUB badanie CRP z krwi włośniczkowej (z palca) – zależenie od wskazań; Istnieje możliwość wykonania innych testów podczas wizyty (płatne oddzielnie, wynik w ciągu kilku minut)
 • w razie potrzeby wystawienie recept na potrzebne leki oraz zwolnienie lekarskie dla rodzica (eZLA), jeżeli jest taka potrzeba
 • na koniec wizyty rodzice otrzymują zalecenia lekarskie dotyczących m.in.: dawkowania leków, dalszej diagnostyki i leczenia wykrytych nieprawidłowości, stosowania diety i zmiany stylu życia;

Podczas wizyty domowej (podobnie jak w przypadku wizyt stacjonarnych) możliwe jest wykonanie szybkich testów medycznych, których wynik uzyskuje się w ciągu kilku-kilkunastu minut.

Obecnie dostępne szybkie testy medyczne:

 • CRP (ocena stanu zapalnego) – test z krwi, z opuszki palca
 • Strept A (w kierunku angina) – wymaz z gardła
 • RSV – wirus powodujący zapalenie oskrzelików – wymaz z nosa
 • Grypa typ A/B – wymaz z nosa/gardła
 • Covid-19 test antygenowy – wymaz z nosa/gardła
 • Test łączony grypa A/B + Covid-19 antygenowy
 • Adeno/Rotawirus – test z kału, np. przy biegunce
 • Poziom glukozy we krwi – test z krwi, z opuszki palca – pomiar glukometrem
 • Troponina np.podejrzenie zawału serca – test z krwi, z opuszki palca
 • D-Dimery – podejrzenie zakrzepicy/zatorowości - test z krwi, z opuszki palca
 • Helicobacter pylori – test z krwi, z opuszki palca
 • Krew utajona w kale
 • Test wykrywający wody owodniowe – wymaz z pochwy
 • Ocena pH pochwy – wymaz z pochwy – test paskowy
 • Test ciążowy z moczu - Badanie ogólne moczu – test paskowy
 • Test w kierunku 10 narkotyków m.in. amfetamina, marihuana – z moczu
Cenę testu należy doliczyć do ceny wizyty. Więcej informacji w zakładce "CENNIK - Pozostałe usługi".

UWAGA: Nie zawsze wizyta domowa może być zrealizowana. Kiedy nie powinno się przeprowadzać wizyty domowej?

W każdej sytuacji zagrożenia życia wezwij Pogotowie Ratunkowe (tel.999). Nie czekaj kiedy liczy się czas! Dotyczy to zwłaszcza osób z drgawkami, nieprzytomnych, nie oddychających lub oddychających z trudem, z dusznością, bólem w klatce piersiowej, z nagłą reakcję alergiczną (obrzęk, duszność, szybko narastająca wysypka, itp.), z krwawieniem, po połknięciu ciała obcego, zatruciem lekami/środkami chemicznymi/grzybami, po urazie głowy/wypadku, przy intensywnych wymiotach/biegunce z silnym bólem j.brzusznej, także w przypadku wysokiej gorączki u dzieci poniżej 3 miesiąca życia lub nie reagującej na leki oraz w przypadku innych stanów, kiedy liczy się czas udzielenia pomocy lekarskiej!