TELEPORADA

Teleporada

Teleporada - jest to konsultacja medyczna, która pozwala na szybki kontakt pacjenta z lekarzem za pomocą telefonu.

Teleporada możliwa jest tylko w przypadku osób dorosłych i dzieci od 6roku życia. Może dotyczyć np.infekcji, konsultacji wyników badań lub działalności profilaktycznej. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz dynamikę objawów i często nietypowy przebieg chorób w młodszych grupach wiekowych zaleca się wizytę domową lub w gabinecie stacjonarnym.

W przypadku wizyty domowej u dzieci poniżej 6roku życia, możliwa jest teleporada przez 3 dni następujące bezpośrednio po wizycie domowej celem np.korekty dawkowania leków.

Przebieg teleporady:

  • Przed udzieleniem teleporady pacjent powinien potwierdzić swoją tożsamość na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej.
  • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
  • Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
  • W razie potrzeby wysłanie zaleceń na e-mail pacjenta

UWAGA! Teleporada nie będzie realizowana celem przedłużenia leków w chorobach przewlekłych (np.cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, padaczka, alergia, itp.) oraz zleceń na wyroby medyczne (pieluchomajtki, cewniki itp.).