WIZYTA PATRONAŻOWA

Wizyta patronażowa

Wizyta patronażowa lekarza odbywa się zazwyczaj w ciągu pierwszych 6 tygodni życia dziecka.

Przebieg wizyty:

  • przeprowadzenie wywiadu z rodzicem - wywiad rodzinny, ciążowy, okołoporodowy, połogowy, noworodkowy oraz zapoznanie się z dostępną dokumentacją medyczną (wypis ze szpitala, książeczka zdrowia dziecka, badania laboratoryjne i obrazowe)
  • badanie fizykalne dziecka, czyli szczegółowa ocenę stanu zdrowia. Badanie uwzględnia m.in. pomiar masy ciała, obwodu głowy, klatki piersiowej i długości ciała, ocena zabarwienia skóry, pomiar temp. ciała (termometr douszny), pomiar saturacji (pulsoksymetrem pediatrycznym), badanie otoskopowe uszu, ocena ciemiączek, badanie neurologiczne, itp.
  • udzielenie porad w zakresie żywienia, podstawowej pielęgnacji dziecka, bezpieczeństwa, suplementacji witaminy D3, szczepień obowiązkowych i zalecanych, badań bilansowych, itp.
  • omówienie wskaźników skutecznego karmienia oraz w razie potrzeby sposobu odciągania i przechowywania mleka
  • w razie potrzeby istnieje możliwość ułożenia indywidualnego kalendarza szczepień (odrębna wizyta)
  • omówienie zaleceń i przekazanie ich w formie wydruku (lub poprzez przesłania na e-mail)
  • w razie potrzeby wystawienie recept na potrzebne leki oraz zwolnienie lekarskie dla rodzica (eZLA);

Wizyta patronażowa zostanie odnotowana w książeczce zdrowia dziecka.